Agenda
26-05 REFLEKS GOT TALENT
16-06 Afsluitdag
18-06 Algemene ledenvergadering
Overzicht >>
 

Wedstrijden deze week
Donderdag 26-04
TijdWedstrijd
19:00 KVSA2 - Refleks A1
Zaterdag 28-04
TijdWedstrijd
11:00 Excelsior (D) A1 - Refleks A1
13:30 Refleks A2 - Die Haghe A2
 
 
 
 
 
01-06-2017Agenda ALV 12 juni 2017
Op 12 juni 2017 zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. De agenda ziet er als volgt uit:
 
1. Opening en mededelingen van de voorzitter 
2. Ingekomen stukken en mededelingen van de secretaris 
       - Brief kascontrole commissie
3. Vaststelling notulen Algemene vergadering van 20 juni 2016 
4. Jaarverslag/werkplannen en beleid van Bestuur en Commissies 
4.1. Jaarverslag/werkplan Bestuur 
4.2. Jaarverslag/werkplan (Jeugd) Technische Commissie 
4.3. Jaarverslag/werkplan Scheidsrechters 
4.4. Jaarverslag/werkplan Kantinecommissie/Facilitaire zaken 
4.5. Jaarverslag/werkplan Sponsoring
4.6. Jaarverslag/werkplan Ontspanningscommissie
4.7. Jaarverslag/werkplan Jeugd Ontspanningscommissie
4.8. Jaarverslag/werkplan Kamp 
4.9. Jaarverslag/werkplan KombiFit 
4.10. Jaarverslag/werkplan PR & Communicatie
4.11. Jaarverslag/werkplan Vrienden van Refleks
5.Definitieve cijfers 2015-2016, prognose 2016-2017 & Contributievoorstel en begroting boekjaar 2017-2018 
 
-PAUZE-
 
6. Overige agendapunten
     6.1 Nieuwe shirts
     6.2 Invulling verenigingstaken 
     6.3 Gedragsregels 2.0
     6.4 Ondertekenen convenant arbitrageproof vereniging
7. Verkiezing Bestuur 
 
Aftredend, niet herkiesbaar: 
Remco Nunnikhoven
Rob Wouters 
 
Voorstel Bestuur: 
Marcel van Lith         Voorzitter 
Jennifer Vink             Secretaris 
Paul Kraakman         Penningmeester 
Herma Anthonijsz     Vrijwilligerszaken 
Miranda Breman       Technische Commissie 
Ruud Römer              Sponsoring
Danny Brederoo       PR & Communicatie
 
8. Verkiezing Kascontrolecommissie 
9. Rondvraag 
10. Sluiting

<< Terug
 
E-mailadres:

Wachtwoord:

Blijf ingelogd
Wachtwoord vergeten?

BestUURtje
Log in om de keek op de
week te lezen.

Verjaardagen
25Bas Peers(14)
26Beau Posthumus(15)
27Paul Kraakman(40)
27Ed Brouwer(54)
28Leon Heesterman(16)

Volg Refleks via facebook.com/kvrefleks Volg Refleks via twitter.com/kvrefleks