Agenda
26-10 Haagse Korfbaldagen 2017 indeling + programma
28-10 Halloween voor de jeugd
04-11 Oefenwedstrijd Refleks 1+2
07-11 ZH Korfbal Cup Refleks - PKC
09-11 Oefenwedstrijden A1+A2
19-11 Bowls in de Schilp
Overzicht >>
 

Wedstrijden deze week
Er zijn geen wedstrijden
deze week.
 
 
 
 
 
01-06-2017Agenda ALV 12 juni 2017
Op 12 juni 2017 zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. De agenda ziet er als volgt uit:
 
1. Opening en mededelingen van de voorzitter 
2. Ingekomen stukken en mededelingen van de secretaris 
       - Brief kascontrole commissie
3. Vaststelling notulen Algemene vergadering van 20 juni 2016 
4. Jaarverslag/werkplannen en beleid van Bestuur en Commissies 
4.1. Jaarverslag/werkplan Bestuur 
4.2. Jaarverslag/werkplan (Jeugd) Technische Commissie 
4.3. Jaarverslag/werkplan Scheidsrechters 
4.4. Jaarverslag/werkplan Kantinecommissie/Facilitaire zaken 
4.5. Jaarverslag/werkplan Sponsoring
4.6. Jaarverslag/werkplan Ontspanningscommissie
4.7. Jaarverslag/werkplan Jeugd Ontspanningscommissie
4.8. Jaarverslag/werkplan Kamp 
4.9. Jaarverslag/werkplan KombiFit 
4.10. Jaarverslag/werkplan PR & Communicatie
4.11. Jaarverslag/werkplan Vrienden van Refleks
5.Definitieve cijfers 2015-2016, prognose 2016-2017 & Contributievoorstel en begroting boekjaar 2017-2018 
 
-PAUZE-
 
6. Overige agendapunten
     6.1 Nieuwe shirts
     6.2 Invulling verenigingstaken 
     6.3 Gedragsregels 2.0
     6.4 Ondertekenen convenant arbitrageproof vereniging
7. Verkiezing Bestuur 
 
Aftredend, niet herkiesbaar: 
Remco Nunnikhoven
Rob Wouters 
 
Voorstel Bestuur: 
Marcel van Lith         Voorzitter 
Jennifer Vink             Secretaris 
Paul Kraakman         Penningmeester 
Herma Anthonijsz     Vrijwilligerszaken 
Miranda Breman       Technische Commissie 
Ruud Römer              Sponsoring
Danny Brederoo       PR & Communicatie
 
8. Verkiezing Kascontrolecommissie 
9. Rondvraag 
10. Sluiting

<< Terug
 
E-mailadres:

Wachtwoord:

Blijf ingelogd
Wachtwoord vergeten?

BestUURtje
Log in om de keek op de
week te lezen.

Verjaardagen
24Brigitte van Wanrooij(33)
26Luke Otoide(7)
27Nelly Groen(51)
29Hidde van der Wilt(12)
30Kaylene Havinga(6)

Volg Refleks via facebook.com/kvrefleks Volg Refleks via twitter.com/kvrefleks