3 maart 2020

Contributie

Contributies per 1 juli 2022

Categorie Maand Kwartaal Jaar
Senioren € 27,90 € 83,70 € 334,80
Junioren € 25,40 € 76,20 € 304,80
Aspiranten € 23,60 € 70,80 € 283,20
Pupillen € 20,70 € 62,10 € 248,40
Niet-spelende leden € 10,00 € 30,00 € 120,00
Kombifit / Recreanten € 10,00 € 30,00 € 120,00
Kombifit / Bowls €   4,60 € 13,80 €   55,20
Kangoeroe club €   20,00

Betalen via factuur kosten € 1,00 per factuur en is niet mogelijk bij maandelijkse betaling.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal een jaar.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het eerstvolgende jaar. Op 1 juli van het jaar wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Tussentijdse opzeggingen zijn wel mogelijk, maar een contributieverplichting blijft bestaan. Indien u voor het volgende seizoen op wilt zeggen is de opzegtermijn 30 dagen, dat wil zeggen voor 1 juni.

Refleks is aangesloten bij de Ooievaarspas regeling. Mocht u in het bezit zijn van een Ooievaarspas voor (een van) uw kinderen, graag dit doorgeven aan de penningmeester.

Rekeningnummer Refleks:
IBAN : NL86ABNA0513436405
BIC : ABNANL2A