3 maart 2020

Contributie

Contributies per 1 oktober 2020

Categorie Maand Kwartaal Jaar
Senioren € 26,80 € 80,40 € 318,00
Junioren € 24,40 € 73,20 € 289,20
Aspiranten € 22,60 € 67,80 € 267,60
Pupillen € 19,90 € 59,70 € 236,40
Niet-spelende leden €   9,60 € 28,80 € 114,00
Kombifit / Recreanten €   9,60 € 28,80 € 114,00
Kombifit / Bowls €   8,80 € 26,40 € 104,40
Kangoeroe club €   20,00

Betalen via factuur kosten € 1,00 per factuur en is niet mogelijk bij maandelijkse betaling.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal een jaar.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het eerstvolgende jaar. Op 1 juli van het jaar wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Tussentijdse opzeggingen zijn wel mogelijk, maar een contributieverplichting blijft bestaan. Indien u voor het volgende seizoen op wilt zeggen is de opzegtermijn 30 dagen, dat wil zeggen voor 1 juni.

Refleks is aangesloten bij de Ooievaarspas regeling. Mocht u in het bezit zijn van een Ooievaarspas voor (een van) uw kinderen, graag dit doorgeven aan de penningmeester.

Rekeningnummer Refleks:
IBAN : NL86ABNA0513436405
BIC : ABNANL2A