Algemene Ledenvergadering

uitnodiging_2021

UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021
VOOR LEDEN EN OUDERS
Maandag 5 juli
Inloop 19:30 uur
Start 20:00 uur

Wij nodigen jullie van harte uit om aanwezig te zijn
bij de Algemene Ledenvergadering.
I.v.m. de coronamaatregelen beperken wij de aanwezigheid tot 50 personen en 1 persoon per huishouden.
De ALV zal ook online te volgen zijn.

Aanmelden of iemand machtigen?
Stuur dan een mail naar secretaris@refleks.nl