Covid-19 maatregelen bij Refleks

Vanaf zaterdag 6 november geldt voor het deelnemen aan trainingen, wedstrijden en als toeschouwer in binnensportaccommodaties de verplichting om een coronatoegangsbewijs (CTB) te tonen.

Deze regels gelden voor iedereen van 18 jaar en ouder met uitzondering van vrijwilligers met een functionele taak voor de vereniging zoals trainers, coaches en scheidsrechters. Ouders/begeleiders die moeten rijden vallen hier niet onder.

Voor sporthal de Schilp, de Altis en Parkrijk betekent dit dat wij als huurder verantwoordelijk zijn voor het controleren op het CTB wat betekent dat we vanuit de vereniging mensen moeten regelen om te controleren. Dit vraagt van ons als vereniging veel inzet voor en door leden om het korfbalspel te kunnen blijven spelen.

Als vereniging dragen wij verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze leden en toeschouwers en willen wij dan ook vriendelijk verzoeken om niet naar de sporthal te komen als je niet aan de verplichting van het CTB kan voldoen.

Wij zijn druk bezig met de praktische invulling van de maatregelen, hiervoor zullen weer coronadiensten komen. Zodra hier meer over bekend is zullen we dit melden op de website.

Wat betekent dit voor de komende weken?

  • Voor senioren geldt dat voor de komende weken bij de trainingen gewerkt wordt met een Corona verantwoordelijke. Kies uit het team 2 personen, die een kwartier voor aanvang van de training de CTB controleren van overige teamspelers. Rouleer dit als nodig. Download hiervoor de CoronaCheck Scanner.
  • Ouders van de jeugd willen wij vriendelijk verzoeken de kinderen af te zetten bij de deur links van de hoofdingang voorbij de bankjes. Hierdoor bevind je je direct in de zaal.

Indien je als speler niet in het bezit van een CTB bent, dan het verzoek je zo spoedig mogelijk voor wedstrijden af te melden  via tc@refleks.nl. We willen er uiteraard voor zorgen om zo veel mogelijk teams compleet de wedstrijden te laten spelen.

Wij realiseren ons goed dat ook de maatschappelijke discussie zich kan voordoen in de sporthal en dit gevolgen kan hebben bij het controleren van de QR-codes. Wij willen jullie dringend verzoeken indien er zaken spelen om in dit geval een melding te doen bij het bestuur zodat we met elkaar het gesprek aan kunnen gaan en dit kunnen gebruiken bij de evaluatie van de aanpak van deze verplichting.

Als er vragen zijn, neem dan contact op met iemand van het bestuur of stuur een mail naar secretariaat@refleks.nl

Wij hopen op jullie begrip en willen jullie bij voorbaat danken voor jullie medewerking!

Het bestuur