Covid-19 maatregelen en Coronadienst

Vanaf zaterdag 13 november 18:00 uur geldt voor het deelnemen aan trainingen en wedstrijden in binnensportaccommodaties de verplichting om een coronatoegangsbewijs (CTB) te tonen.
Toeschouwers zijn niet toegestaan, met uitzondering van ouders die kinderen rijden naar uitwedstrijden.

Deze regels gelden voor iedereen van 18 jaar en ouder met uitzondering van vrijwilligers met een functionele taak voor de vereniging zoals trainers, coaches en scheidsrechters.

Voor sporthal de Schilp en de Altis zijn wij als huurder verantwoordelijk voor het controleren op het CTB. Dit betekent dat we vanuit de vereniging mensen moeten regelen om te controleren. Dit vraagt van ons als vereniging inzet voor en door leden om het korfbalspel te kunnen blijven spelen.

Voor trainingsdagen

  • Voor senioren geldt: Kies uit het team 2 personen, die een kwartier voor aanvang van de training de CTB controleren van overige teamspelers. Rouleer dit als nodig. Download hiervoor de CoronaCheck Scanner.
  • Ouders van de jeugd willen wij vriendelijk verzoeken de kinderen af te zetten bij de deur links van de hoofdingang voorbij de bankjes. Hierdoor bevind je je direct in de zaal.

Op wedstrijddagen

  • Bij de ingang van de Schilp en de Altis zal er gecontroleerd moeten worden op CTB voor spelende leden en ouders van de tegenpartij die rijden.

Indien je als speler niet in het bezit van een CTB bent, dan het verzoek je zo spoedig mogelijk voor wedstrijden af te melden  via tc@refleks.nl. We willen er uiteraard voor zorgen om zo veel mogelijk teams compleet de wedstrijden te laten spelen.

Coronadienst

Op wedstrijddagen kun je je nu opgeven via club-taken voor de ‘coronadienst’. Deze taak is erg belangrijk, want bij een controle kunnen we een boete krijgen! Als coronadienst ben je aanwezig bij de ingang van de zaal om te controleren op het CTB en het niet toestaan van publiek. Rij-ouders worden niet gezien als publiek, maar moeten wel gecontroleerd worden. Vrijwilligers/trainers/coaches hoeven niet een QR code te laten zien, spelers boven de 18 wel. Voor het controleren moet je de CoronaCheck Scanner installeren op je telefoon.

Als er vragen zijn, neem dan contact op met iemand van het bestuur of stuur een mail naar secretariaat@refleks.nl

Wij hopen op jullie begrip en willen jullie bij voorbaat danken voor jullie medewerking!

Het bestuur