Het “Bestuurtje” – Januari 2024

Beste Refleksers,

De feestdagen zijn weer achter de rug. Het nieuwe jaar is van start gegaan en er liggen weer volop sportieve kansen in 2024. Tijdens de nieuwjaarsborrel hebben wij teruggeblikt op 2023. Sportief gezien hebben we een fantastisch jaar beleefd met veel mooie hoogtepunten. Dit wordt echter overschaduwd door de tragische gebeurtenis van het familiedrama afgelopen november. We koesteren de mooie herinneringen, steunen elkaar waar mogelijk en proberen de draad weer op te pakken.

In financieel opzicht hebben we een mooie start kunnen maken, want bij De Grote Clubactie is €1.372,80 opgehaald. Wij bedanken iedereen die bijgedragen heeft aan de Grote Clubactie! Dit geld zetten wij graag in voor leuke toevoegingen voor onze jeugdspelers in of rondom onze kantine. Als je hier een goed idee over hebt, meld je dan via voorzitter@refleks.nl.

Openstaande vacatures

Tijdens de nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter, Marcel van Lith, is duidelijk geworden dat Marcel na dit seizoen een stap terug doet als voorzitter van Refleks. Voor ons als bestuur is dit een grote aderlating, maar wij kunnen ons goed vinden in Marcel zijn beweegredenen. Bij voorbaat bedanken wij Marcel alvast voor zijn tomeloze inzet voor Refleks in de afgelopen jaren! De lijst met openstaande vacatures wordt hiermee verder aangevuld. In de komende periode gaan wij actief opzoek naar een nieuwe voorzitter. Indien jij jezelf beschikbaar wil stellen als nieuwe voorzitter, dan horen wij dit graag.

Zoals vermeld wordt de lijst met openstaande vacatures alsmaar groter. Wij doen een dringende oproep aan eenieder, om te kijken of jij één van de openstaande vacatures in kan vullen (Vacatures – Refleks). Ook als je maar een deel van een vacature in wil vullen, horen wij dat graag. Komende maand gaan wij de lijst met vacatures updaten en worden de vacatures rondgestuurd in de groepsapps. Het huidige tekort aan vrijwilligers begint nijpend te worden. Het neveneffect hiervan is dat de druk op de huidige vrijwilligers groter wordt, waardoor bestaande vrijwilligers afhaken. Deze tendens moeten wij met elkaar zien te keren. Een gedegen organisatie van de club is noodzakelijk voor goede sportprestaties, maar ook voor het voortbestaan van de club.

Samenwerking ERREA – Refleks

Aan het begin van het zaalseizoen zijn de nieuwe ERREA tenues uitgedeeld aan alle spelende leden. Tot op heden hebben wij hier veel positieve reacties over mogen ontvangen. Enkel het nieuwe rokje is nog een aandachtspunt. Het door ERREA geleverde rokje voldeed helaas niet aan onze verwachtingen en eisen. Om deze reden zijn wij met ERREA in gesprek over mogelijke oplossingen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, informeren wij jullie hierover.

Praktische zaken Schilp

Tijdens de zaalperiode zijn wij genoodzaakt om zaalruimte te reserveren bij de gemeente Rijswijk. Sporthal de Schilp is onze uitvalsbasis. Het grote voordeel van de Schilp is dat er veel teams tegelijkertijd kunnen trainen. De Schilp kent echter ook zijn nadelen. Een groot aandachtspunt is dat het materiaal niet altijd op orde is. Indien trainingsmateriaal niet gebruikt kan worden, verzoeken wij jullie om hier foto’s van te maken. Deze foto’s kunnen door de trainers in de trainersapp gestuurd worden, waarna wij als bestuur dit verder oppakken.

Naast het gebruik van het materiaal is het belangrijk dat wij ons goed houden aan de gestelde trainings- en wedstrijdtijden. Als wedstrijden zaterdagochtend uitlopen, heeft dit gevolgen voor alle wedstrijden die erna gespeeld worden. In het ergste geval kan de laatste wedstrijd op de dag niet doorgaan. Wij vragen jullie dan ook om altijd 10 minuten voor de wedstrijd klaar te staan en de rust tussen de wedstrijden beperkt te houden (max. 5 minuten bespreken).

Evenementen & Communicatie

In de laatste twee maanden van vorig jaar zijn enkele evenementen niet doorgegaan. In het nieuwe jaar willen wij dit graag weer oppakken. De volgende evenementen staan gepland voor de komende periode:

  • 13 januari 2024 – Het Refleks darttoernooi;
  • 3 februari 2024 – Silent disco
    • Diverse kanalen waaronder “Golden Oldies”. Een feest voor alle leeftijden!
  • 11 februari 2024 – Kinder Bingo
  • 9 maart 2024 – Café het Paaltje

Zet deze data alvast in je agenda en hou de website en/of social media kanalen in de gaten voor meer informatie over de komende evenementen.

Wij zien jullie graag vanavond bij het darttoernooi! Opgeven kan nog steeds bij oc@refleks.nl.

Sportieve groet,

Het bestuur