MAANDAG 14 SEPTEMBER – ALGEMENE LEDENVERGADERING

ALV

Door het coronavirus heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering te verplaatsen naar maandag 14 september.
Ruim voor de tijd zullen de stukken op de website gepubliceerd worden.

Het Bestuur