Spelregelwijzigingen 2020-2021

Voetbal
Vanaf dit seizoen is het toegestaan de bal met de voet of het been te raken, echter is dit niet toegestaan wanneer het bewust gebeurt. Wanneer de speler de bal met de voet of het been bewust speelt, moet de scheidsrechter hiervoor fluiten.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitsteken van de voet of het been van een verdedigende speler bij een stuiterbal richting de aanvallende medespeler bij het blok/insnij. De scheidsrechter hoeft dus alleen te fluiten wanneer hij/zij interpreteert dat het spelen van de bal met de voet of het been bewust door de desbetreffende speler gebeurt.

Strafworp (SW)
De regel die bij de meeste mensen de wenkbrauwen heeft doen fronzen: Wanneer de scheidsrechter voor een SW fluit, moet deze door de aanvaller worden genomen die de vrije scoringskans heeft verloren. Dat is ofwel;

– De aanvaller die op het moment van de overtreding de vrije scoringskans had of zou hebben gehad;
OF
– De aanvaller die op het moment van de herhaalde overtreding de vrije scoringskans zou hebben gehad.

Heeft er geen van de aanvallers een scoringskans, bijv. bij een herhaalde en/of zware technische over-treding, dan moet de sw genomen worden door de aanvaller, waarop de overtreding wordt gemaakt.

TIP: In de meeste gevallen van een strafworp is degene waarop de overtreding wordt gemaakt, bijna ook altijd degene die de scoringskans misloopt.

Voorbeeld:
Een heer gaat voor een doorloop naar binnen, ontvangt de bal en wordt overgenomen door de tegen-stander van zijn mede-heer. Hij probeert de bal richting de vrijstaande speler te spelen, maar wordt hierbij te zwaar gehinderd en de scheidsrechter fluit voor een SW. Dan moet die dus worden genomen door de speler die in deze situatie wegtrok en de scoringskans zou hebben gehad.

Vervangende spelers
Wie het IKF spelregelboek heeft gelezen, zal even met zijn ogen geknipperd hebben. Daar staat in dat het maximum aantal vervangende spelers is teruggebracht naar zes.

Echter, dit geldt niet voor ons. Het KNKV en de overige bonden mogen zelf bepalen welk aantal het is. Bij ons in NL blijft dat aantal 8, zowel voor de breedte- als wedstrijdsport.

Wisselen met een jurytafel
Voor de teams die uitkomen in de hoogste klassen van het wedstrijdkorfbal, en waar dus een jurytafel moet zijn, is er dit jaar wat nieuws.

Spelers dienen, voordat ze gewisseld kunnen worden, eerst klaar te staan in het ‘wisselvak’. Voor elk team is er een apart vak, de vakken bevinden zich aan beide zijden naast de jurytafel.

Coaches
Voor coaches die graag lopen is er dit jaar goed nieuws. Het is vanaf nu zowel voor de coach, als de assistent-coach toegestaan voor enige tijd de bank te verlaten. Dit mag slechts 1 coach tegelijkertijd. Oftewel, zit de coach op de bank, dan mag de assistent eraf, en andersom.

Ophouden van het spel (Tijdrekken)
Deze regel stond al in de spelregels en reglementen, maar is extra aangescherpt en geformuleerd. Het ophouden van het spel, op wat voor manier dan ook, mag gedurende de hele wedstrijd worden bestraft door de scheidsrechter.

Omdat er soms nog wel eens wat verwarring bestaat over het bestraffen van tijdrekken, nog even de uitleg;

Het ophouden van het spel/tijdrekken, kan alleen worden bestraft met een spelhervatting en zo nodig een gele kaart voor de desbetreffende speler. Het is dus NIET mogelijk om een vrije worp of strafworp tegen te geven!

Overige veranderingen
Naast de wat ingrijpende veranderingen zijn er ook wat, inmiddels gedoogde, regels geschrapt. Dit zijn:

– Het raken van de bal met de vuist -> Mag dus weer;
– De steunbal, met andere woorden, het steunen op de bal wanneer je dreigt om te vallen waarmee je dus het ‘vallen op de bal’ voorkomt;
– Het vallen op de bal;
– Opgooibal/Scheidsrechterworp is uit het spelregelboek. Dat betekent dat je als scheids-rechter moet kiezen wie de bal krijgt. Bij de jeugd kan dit vaak al zonder te fluiten, door mondeling bij te praten en bijvoorbeeld te roepen: “Refleks heeft de bal, speel maar door.”

Coronaregels en afspraken op het veld
Voor wie het Coronareglement niet heeft gelezen, schrik niet. Er is een aantal voortvarende maatregelen genomen. Lees deze dus even door. Ze zijn te vinden via de link, helemaal onderaan deze uitleg. Voor de scheidsrechters die buiten de vereniging fluiten, hieronder de belangrijkste uitschieters:

– Kom omgekleed naar het veld en neem zelf eten en/of drinken mee. Sommige kleedkamers/ kantines zijn nog gesloten. Geheel afhankelijk per vereniging;
– Spelers en begeleiding buiten het veld dienen allemaal op 1,5m afstand van elkaar te zitten;
– Uiteraard, geen handen schudden of andere vormen van contact.

Regels die bestraft kunnen worden met een gele kaart (evt. bij herhaling):
– Coaches mogen langs de zijlijn niet schreeuwen (publiek overigens ook niet);
– Spelers moeten altijd voldoende afstand tot de scheidsrechter nemen, bijvoorbeeld bij het reageren op beslissingen;
– Spelers mogen niet hun neus legen of spugen op het veld.

Regels die bestraft kunnen worden met een rode kaart:
– Spelers die bewust richting een tegenstander hoesten of spugen.

Mochten de coronaregels niet nageleefd kunnen worden of houden de bij het spel betrokkenen zich hier stelselmatig niet aan, dan mag je als scheidsrechter besluiten de wedstrijd te staken. Dit geldt in het geval de veiligheid van jou, van de spelers of begeleiding in gevaar komt (of dreigt te komen).

TIP
Als je merkt dat er bij een ploeg zaken niet goed geregeld zijn of dat ze zich niet netjes aan de regels houden, loop dan even langs de coach om hem hierop te wijzen. Bij de senioren kan je langs de aanvoerder lopen.

De coach (bij het jeugdkorfbal) en de aanvoerder (bij het junioren- en senioren korfbal) zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van zijn/haar ploeg. Dat is dus je eerste aanspreek-punt mocht er iets gebeuren wat jij of de tegenpartij niet fijn vindt.

Belangrijk!
Het KNKV stelt de scheidsrechter niet verantwoordelijk voor het handhaven van de corona-regels, afgezien van bovenstaande sancties, op of rond het veld. De verantwoordelijkheid van die handhaving ligt bij de club, het bestuur of de aangewezen coronafunctionarissen.

Link:www.knkv.nl/aandachtspunten-knkv-arbitrage-corona