3 maart 2020

Scheidsrechter

Scheidrechters commissie (SC)
Voorzitter: Robin
Leden: Ido, Onno, Wout en Michel

Elk Seizoen worden er verenigingspunten per lid toegekend welke ook ingezet kunnen en moeten als scheidsrechter.

Als er 1 maal is ingeschreven voor een wedstrijd geldt dat, wie eenmaal heeft ingetekend of is aangewezen om te fluiten, zelf een vervanger moet regelen. Alleen bij zwaar wegende redenen en na overleg met de scheidsrechter aanwijzer kan een wedstrijd worden teruggegeven.
Hiervoor kan contact opgenomen worden met Robin Pardoen op nummer: 06-292 68 684

De scheidsrechterscommissie bestaat uit verschillende leden met verschillende functies.

scheidsrechters

Robin:
Contactpersoon voor alle SR-gerelateerde zaken.
Bewaken intekenrooster met te fluiten thuiswedstrijden en waar nodig scheidrechters aanwijzing
Scheidsrechters begeleiding
Coördinatie scheidsrechters opleidingen
Aanvragen extern te fluiten wedstrijden

Arjan:
Bondsscheidsrechter
Aankomend KNKV-beoordelaar
Begeleider interne scheidsrechters
Voorbereiding scheidsrechters op wedstrijdsport en op evt. te volgen praktijkcursus.

Ido:
Back-up van Robin Pardoen
Begeleider interne scheidsrechters (primair breedtesport)

Michel:
Bondsscheidsrechter en scheidsrechter beoordelaar
Begeleider interne scheidsrechters (alle niveaus)
Voorbereiding scheidsrechters op wedstrijdsport en evt. te volgen bondscursus.
KNKV-Bevoegd scheidsrechters begeleider van cursisten.

Onno:
Begeleiding interne scheidsrechters (breedtesport, primair B t/m F)

Wout:
Begeleiding interne scheidsrechters (alle niveaus, primair E en hoger)
Voorbereiding scheidsrechters op wedstrijdsport en evt. te volgen bondscursus.
KNKV-Bevoegd scheidsrechters begeleider van cursisten.

Spelregelbewijs:
De aansturing en voortgangsbewaking is belegd bij de TC; Miranda.
Voor inhoudelijke vragen kunnen SC-leden worden benaderd.

Voor alle overige vragen kunt u contact op nemen door een mail te sturen aan: scheidsrechter@refleks.nl