20 februari 2020

Sponsoring

Sponsoring bij Korfbalvereniging Refleks

Korfbalvereniging Refleks zoekt sponsors! We kunnen uw hulp hard gebruiken om onze sportieve-, sociale- en maatschappelijke doelen te bereiken. Hieronder leggen we graag uit wat wij doen en wat de verschillende samenwerkingsmogelijkheden zijn!

Korfbal groeit en ontwikkelt

Korfbal is een gemengde sport voor jong en oud en is daarom dé familiesport bij uitstek. Het is dan ook niet zo gek dat korfbal één van de vijf grootste teamsporten van Nederland is.
De korfbalsport zelf moderniseert en ontwikkelt zich in rap tempo. Zo zijn de rieten manden vervangen door kunststof, speelt de jongere jeugd mono-korfbal (een snellere variant in één vak) en speelt de oudere jeugd t/m de senioren in twee vakken, welke recentelijk voor de dynamiek verkleind zijn. Korfbal in Nederland kent inmiddels een Korfbal League en mondiaal wordt korfbal steeds groter. Het streven van de Internationale Korfbal Federatie (IKF) is dan ook Olympische erkenning. In het tempo waarin korfbal zich ontwikkelt, is het niet de vraag of, maar wanneer dit gaat gebeuren.

Korfbalvereniging Refleks haakt aan, groeit en ontwikkelt mee!

Refleks is sterk verbindend in Rijswijk

Veel leden wonen en werken in Rijswijk en de omringende gemeentes; de vereniging voelt zich dan ook nauw betrokken bij de stad. Dit komt onder andere tot uiting in de samenwerking met diverse scholen, buurtverenigingen, buitenschoolse opvang, sportverenigingen en winkeliers. Op sociaal-maatschappelijk vlak zoeken wij ook de verbinding. We faciliteren sport voor jong en oud, sport voor mensen met een beperking en sport voor mensen met een smalle beurs.

Op hoog niveau

Er wordt veel geïnvesteerd in opleiding en begeleiding van de jeugd. Onze inzet is dan ook om onze teams zo sterk mogelijk te krijgen, te houden en te streven naar het hoogste niveau.

Maar ook lager niveau

Refleks is echter veel meer dan alleen sport op het hoogste niveau. We bieden sport aan voor iedereen, want iedereen heeft recht op sport!

Gezelligheid

Naast sport is het gezellig samen zijn heel belangrijk binnen de vereniging. Jaarlijks worden er dan ook veel activiteiten georganiseerd voor de jeugd en de senioren.
Wekelijks komen veel van onze leden samen in de kantine om, onder het genot van een hapje en een drankje, even bij te praten of een spelletje te spelen. Dit zorgt voor verbinding binnen de vereniging.