Algemene ledenvergadering 2020-2021

algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering zal dit jaar op 5 juli zijn.
Op een later tijdstip worden jullie hierover verder geïnformeerd.

De notulen van 2019-2020 kunnen jullie hier vinden.

Het bestuur