19 juni 2020

Verenigingstaken

Refleks is een vereniging die draait op vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers is het niet mogelijk om al die gezellige activiteiten te organiseren, maar is het ook niet mogelijk om de club draaiende te houden. Vele handen maken licht werk en samen houden we Refleks een gezonde vereniging.

Vul daarom deze vrijwilligersenquête in: hier vind je de enquête

Puntensysteem
Tijdens de Algemene leden vergadering (ALV) is gekozen voor een puntensysteem. Ieder lid (of ouders van jeugdleden) moet ieder jaar een aantal punten halen. Deze punten zijn te behalen door verschillende verenigingstaken. Denk aan het draaien van een bardienst, schoonmaakdienst of deelname aan een commissie. Kijk bij de vacatures of er nog een functie openstaat die je kunt vervullen!

Het totaal te behalen aantal punten wordt ieder jaar tijdens de ALV goedgekeurd door de leden. De punten worden berekend aan de hand van het aantal in te vullen taken binnen Refleks en het aantal leden.

Voor elk lid vanaf 16 jaar geldt een puntentotaal van 20 punten.
Spelende leden moeten 6 punten aan wedstrijden fluiten en 14 punten aan overige taken vervullen.

Voor ouders van jeugdleden (tot 16 jaar) geldt een puntentotaal van 10 punten.

Voor het invullen van deze taken kunt u terecht op: www.club-taken.nl
Voor meer informatie kunt u mailen met: vrijwilligerszaken@refleks.nl