24 juni 2020

Vertrouwenspersonen

Samen voor een goed sportklimaat
Heb je bij Refleks te maken met pesten, agressie, geweld, intimidatie of discriminatie?
Laat je niet kennen en praat erover! 

Refleks wil iedereen de mogelijkheid geven om, indien nodig, in vertrouwen iets te bespreken met een daarvoor door het bestuur aangewezen persoon. Refleks heeft hiervoor een Protocol opgesteld genaamd: Protocol gedragsafspraken Juli 2020

Vertrouwenspersoon bij Refleks is Leonie van den Berg.